İdari Birimler
21 Şubat 2022

Bilgi İşlem
Personel Özlük
Tahakkuk
Satın Alma
Maaş Mutemetliği
Faturalandırma
Kalite Direktörlüğü/Çalışan Hakları
Eğitim Hemşireliği
Ayniyat Saymanlığı
Biyomedikal Depo
Sivil Savunma
Mhrs/İstatistik
İşyeri Hemşireliği/Enfeksiyon Hemşireliği
Hasta Hakları
Arşiv
Tehlikeli Atık